• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Aktualne należności

 

W załączniku podane są aktualne należności z tytułu opłat ogrodowych uwzględniające stan konta działki na dzień  31 maja 2019.  

Download (PDF, 72KB)

Przypominamy , że opłaty należy realizować poprzez konto bankowe, wpisując w tytule przelewu:   „Opłata ogrodowa działka nr ….” .