• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Aktualne należności

 

W załączniku podane są aktualne należności z tytułu opłat ogrodowych uwzględniające stan konta działki na dzień  31 grudnia 2019.  

Uwaga.

Aktualne należności uwzględniają koszt zużytej energii elektrycznej wg stanu licznika na dzień 31 grudnia 2019.

Download (PDF, 72KB)

Przypominamy , że opłaty należy realizować poprzez konto bankowe, wpisując w tytule przelewu:   „Opłata ogrodowa działka nr ….” .