• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Aktualne należności

 

W załączniku podane są aktualne należności z tytułu opłat ogrodowych uwzględniające stan konta działki na dzień  31 października 2018.  Podane w tabeli saldo każdej działki uwzględnia wszystkie naliczone opłaty ogrodowe oraz koszt energii elektrycznej zużytej od początku roku do 31 sierpnia, a także wszystkie dokonane  przez działkowca wpłaty .

Download (PDF, 14KB)

Przypominamy , że opłaty należy realizować poprzez konto bankowe, wpisując w tytule przelewu:   „Opłata ogrodowa działka nr ….” .