• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Komunikat o wysokości opłat ogrodowych

Uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego „Przy Zaporze” z dnia 6 kwietnia 2019r obowiązują niżej wymienione opłaty:

• Opłata ogrodowa roczna – 0,82 zł /1 m²
• Opłata za dozorowanie ROD – 100,00 zł
• Opłata energetyczna za licznik – 15,00 zł
• Opłata śmieciowa Gminy Koronowo – 140,00 zł
• Opłata remontowo – inwestycyjna – 0,30 zł /1 m²
• Opłata za wodę ze studni głębinowej za rok 2018 – 30,00 zł