• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Koniec odbioru śmieci

Zgodnie z terminarzem Gminy Koronowo odpady komunalne i zielone będą wywożone do końca października.

 Po ostatnim odbiorze nie wolno znosić na składowisko żadnych śmieci, odpadów segregowanych i zielonych.