• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Opłaty ogrodowe

Informujemy, że 31 maja minął regulaminowy termin płatności opłat ogrodowych.

Spóźnialskim przypominamy o tym aby niezwłocznie wpłacili i uniknęli otrzymania przypomnienia za które pobierana jest dodatkowa opłata oraz naliczenia odsetek.

W zakładce > Aktualne należności <  jest opublikowana tabela z należnościami i saldem dla wszystkich działek.