• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Podwyżka opłaty śmieciowej.

Koronowo drastycznie podwyższa opłatę śmieciową ze stawki 72 zł na 140 zł od działki.

Burmistrz Koronowa przesłał zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi  w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.  Stawka opłaty od 1 stycznia 2018r wynosić będzie 140,00 zł  za rok od domku letniskowego/ działki.

Stawki opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje uchwała Nr VII/61/15 Rady Miejskie w Koronowie (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2015r poz. 1016 ze zm. poz. 2639).     Zmiana wysokości opłat wprowadzona została uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r poz. 2101)  ,  zatem nie można się od niej odwoływać.