• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Rozliczenie finansowe działek za rok 2018

Informujemy, że wykonane zostało rozliczenie finansowe działek na dzień 31 grudnia 2018r   uwzględniające także koszty zużytej energii elektrycznej.

Działkowcy u których saldo rozliczenia wykazuje należność większą niż 20 zł otrzymają pisemną informację o należności.

 

W zakładce > Aktualne należności <  jest opublikowana tabela z  saldem wszystkich działek.

Rozliczenie roczne energii elektrycznej obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r znajdziecie w zakładce > Rozliczenie prądu <.