• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

WYŁĄCZENIA WODY

Informacja o konieczności zmniejszenia zużycia wody.

 Utrzymujący się długotrwale okres bez opadów spowodował bardzo duże zużycie wody. Wyczerpany został limit ilości czerpanej wody ze studni głębinowej, ustalony w pozwoleniu wodno-prawnym.

Konieczne stało się ograniczenie ilości zużywanej wody w ROD w przeciwnym razie grożą nam kary.

 W związku z powyższym w dni bezdeszczowe od dnia 22 sierpnia do 15 września w godzinach od 10,00 do 13.oo i 15.oo do 18.00 będzie wyłączana pompa i nie będzie wody w sieci.

Prosimy oszczędzać wodę przy podlewaniu do koniecznego minimum.