• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Wyniki ankiety

 w sprawie kierunków rozwoju naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przy Zaporze”

Tak przedstawiają się wyniki ankiety która była skierowana do wszystkich działkowców w sprawie kierunków rozwoju infrastruktury na następne 2-3 lata.

 

                                         Ilość oddanych ankiet

 

130
Czy utrzymać wysokość opłaty remontowo inwestycyjnej w wysokości jak w dwóch minionych latach, co pozwoli na podejmowanie zadań wymagających większych nakładów finansowych. Tak – 108

      Nie –    6

 

Wybrane propozycje rozwoju ROD

Ilość na TAK
1 Czy modernizować i wyposażyć plac zabaw dla dzieci w nowe profesjonalne urządzenia. 22
2 Czy zbudować stanowisko z kilkoma przyrządami ruchu i siłowni plenerowych dla dorosłych. 42
3 Czy wymienić obecne bramy wjazdu na teren ogrodu (są skrzydłowe zamykane na klucz) na nowe przesuwne otwierane pilotem.         Inwestycja ta musi się wiązać z dodatkową jednorazową opłatą ok. 100 zł od każdej działki. Zwiększą się również z tego tytułu koszt ogrodu ze względu na potrzebę systematycznego serwisowania i napraw automatyki przez wyspecjalizowaną firmę. 50
4 Nasza sieć energetyczna projektowana była na bardzo małe zużycie energii do 3,5 kW dla jednej działki, a kable mają żyły aluminiowe, czego obecnie już się nie stosuje. Może to w przyszłości skutkować potrzebą ograniczenia zużycia prądu dla każdej działki.

Czy podjąć prace projektowe modernizacji sieci elektrycznej.

87
5 Las na terenie ROD został zniszczony przez nawałnicę. Czy prowadzić prace odnawiania lasu w taki sposób aby w przyszłości ten teren stał się parkiem zadrzewionym szlachetnymi drzewami ze ścieżkami i urządzeniami typu ławki parkowe, „ścieżka zdrowia”, itp. 42
6 Czy prowadzić prace naprawcze lub modernizacyjne wewnętrznych dróg gruntowych. 36
7 Ulica Rekreacyjna na odcinku dojazdowym do bramy nr 2 jest w bardzo złym stanie, a gmina mimo monitów nie planuje położenia nowej nawierzchni. Może to zmienić nasz częściowy wkład finansowy.

Czy podjąć rozmowy z burmistrzem Koronowa w tej sprawie.

55