• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

W dniu 12 maja będą podstawione kontenery na odpady wielkogabarytowe.

Do kontenerów nie wolno wrzucać gruzu odpadów budowlanych

 i odpadów zielonych.  Meble winny być rozebrane.