• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Zmiany w Regulaminie ROD

Walne Zebranie Członków   Stowarzyszenia Ogrodowego „Przy Zaporze” odbyte w dnia 10 marca 2018r podjęło uchwałę nr 5 / 2018 wprowadzającą  zmiany do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Zmieniona została treść § 43  dotyczącego nasadzania roślin  na terenie ogólnym w pasie przed działką.

Download (PDF, 14KB)