• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Obowiązujące opłaty w 2018r

Rodzaj opłaty Stawka Termin
Opłata ogrodowa roczna 0,73 zł / 1 m² do 31 maja
Opłata remontowo inwestycyjna z 1 m² 0,30 zł / 1 m²
Opłata śmieciowa wg uchwały Gminy Koronowo * 140,-
Opłata energetyczna za licznik 15,- do 30 września
Opłata za całoroczne dozorowanie 100,-
Energia elektryczna (stawka zaliczkowa) 0,55 zł / 1 kWh
Naliczona kwota będzie uwzględniona w saldzie działki po każdym odczycie

 

 

Informację o należnościach znajdziecie Państwo na stronie internetowej w zakładce Aktualne należności  oraz gablocie ogrodu. Kwoty należnych opłat obliczone dla każdej działki są aktualizowane co miesiąc z uwzględnieniem wpłat dokonanych na konto bankowe w minionym miesiącu.