• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Terminy płatności

Terminy opłat ogrodowych
do  31 maja
opłata ogrodowa roczna
opłata remontowo-inwestycyjna
opłata śmieciowa
należność bieżąca za zużytą energię elektryczną
do  30 września
opłata energetyczna za licznik
opłata celowa na dozorowanie ROD
należność bieżąca za zużytą energię elektryczną
do 31 stycznia
należność za zużytą energię elektryczną wynikająca z rozliczenia minionego roku.

Zachęcamy aby w terminie do 31 maja zrealizować także opłaty z terminu 30 września.

Informację o należnych kwotach opłat znajdziecie:

 – na stronie internetowej w zakładce Aktualne należności
– w gablocie ogrodu.