• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Wycinanie drzew i krzewów

Od 17 czerwca 2017r  drugi raz w krótkim okresie czasu zmieniły się zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów na skutek zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Obecnie bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Działkowiec może bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m².

Zasady wycinki drzew i krzewów owocowych pozostają niezmienione i można je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia.

W lutym Urząd Miejski w Koronowie opublikuje nowy wzór wniosku na wycięcie drzew wymagających zezwolenia.