• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Władze Stowarzyszenia

ZARZĄD
lp Nazwisko Fukcja Nr działki telefon
1 Uniewski Jerzy Prezes Stowarzyszenia 13 665 655 661
2 Kiełpiński Jan Wiceprezes Stowarzyszenia 88 668 411 622
3 Łuków vel Broniszewski Tadeusz Wiceprezes Stowarzyszenia 81 609 020 828
4 Cichocki Stanisław Skarbnik 115 604 184 095
5 Starobrat Renata Sekretarz 33 663 878 010
6 Grzegorczyk Marek członek 127 608 056 530
7 Siennicki Wojciech członek 75 505 028 480
Komisja Rewizyjna  
1 Wasilewski Zdzisław Przewodniczący Komisji 138 664 726 285
2 Sobociński Tadeusz Członek 25 602 465 058
3 Nowakowska Mirosława Członek 175 692 514 631
4 Łuczka Krzysztof Członek 176 696 407 644
  Komisja Rozjemcza  
1 Sikora Ewa Przewodnicząca Komisji 94 503 637 392
2 Sontowski Bernard Członek 9 698 074 378
3 Kociszewski Mieczysław Członek 144 608 326 125