• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

 

AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY

Terminy odbioru odpadów i zamknięcia wody.

Terminarz odbioru odpadów. -   Papier, szkło, tworzywa  - do 10 października -   Odpady zmieszane  -  do 28 października. -   Odpady zielone  -  do 30 października. Po tych terminach nie wolno znosić ani gromadzić na terenie ogólnym ROD żadnych odpadów segregowanych i śmieci ani odpadów zielonych. (więcej…) Czytaj więcej

Informacja o aktualnym rozliczeniu finansowym działek

Zgodnie z obowiązującym terminarzem opłat w miesiącu wrześniu należy  opłacić pozostałe należności ogrodowe które uwzględniają także zużytą energię elektryczną. Odczyty liczników energii elektrycznej są wykonane na dzień 31 sierpnia 2022. (więcej…) Czytaj więcej

Sprawdź swoje zabezpieczenia prądowe

Przeprowadzone wyrywkowe sprawdzenia instalacji elektrycznej w domkach wykazało, że na wielu działkach użytkujecie instalacje elektryczne zainstalowane w latach 80-tych z bardzo starymi bezpiecznikami topikowymi, lub samoczynne o zawyżonej mocy.  Powoduje to sytuacje zagrażające waszego bezpieczeństwa p. pożarowego oraz wyłączenia całych rejonów działek,  jeśli dojdzie u Was do awarii prądu. (więcej…) Czytaj więcej

Uchwała w sprawie indywidualnych zabezpieczeń prądowych.

Uchwała nr    5 / 2022  Walnego Zebrania Członków   Stowarzyszenia Ogrodowego „Przy Zaporze”   z dnia 19 marca 2022 r    w sprawie indywidualnych zabezpieczeń prądowych. (więcej…) Czytaj więcej