• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Aktualne należności

 

W załączniku podane są salda należności wynikające z opłat ogrodowych uwzględniające wpłaty dokonane do dnia   30 września 2021r oraz zużycie energii elektrycznej za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia. 

Odczyty liczników elektrycznych na dzień 31 sierpnia 2021 i naliczone kwoty za energię elektryczną są opublikowane w zakładce >Rozliczenie prądu< .   Kwoty tam podane są informacyjne, nie należy ich płacić oddzielnie ponieważ są rozliczone w aktualnych należnościach.

Download (PDF, 72KB)

Uwaga

Osoby chcące wyjaśnić szczegóły naliczeń mogą uzyskać wszystkie informacje od Skarbnika pana Stanisława Cichockiego tel. 604 184 095

Opłaty należy realizować poprzez konto bankowe, wpisując w tytule przelewu:   „Opłata ogrodowa działka nr ….” .