• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Aktualne należności

 Przedstawiamy rozliczenie finansowe Państwa działki na dzień 30 czerwca 2022r.

Jeśli przed podaną kwotą jest znak – (minus) znaczy to, że zaksięgowana jest nadpłata w takiej kwocie.

Download (PDF, 72KB)

Uwaga

Osoby chcące wyjaśnić szczegóły naliczeń mogą uzyskać wszystkie informacje od Skarbnika pana Stanisława Cichockiego tel. 604 184 095    albo osobiście podczas dyżuru w świetlicy w soboty w godz. 11.oo do 12.oo

Opłaty należy realizować poprzez konto bankowe, wpisując w tytule przelewu:   „Opłata ogrodowa działka nr ….” .