• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Aktualne należności

 Przedstawiamy rozliczenie finansowe Państwa działki na dzień 30 kwietnia 2022r.

Jeśli przed podaną kwotą jest znak – (minus) znaczy to, że zaksięgowana jest nadpłata w takiej kwocie.

Download (PDF, 102KB)

Uwaga

Osoby chcące wyjaśnić szczegóły naliczeń mogą uzyskać wszystkie informacje od Skarbnika pana Stanisława Cichockiego tel. 604 184 095    albo osobiście podczas dyżuru w świetlicy w soboty w godz. 11.oo do 12.oo

Opłaty należy realizować poprzez konto bankowe, wpisując w tytule przelewu:   „Opłata ogrodowa działka nr ….” .  

Odczyty liczników elektrycznych na dzień 31 grudnia 2021 i naliczone kwoty za energię elektryczną są opublikowane w zakładce >Rozliczenie prądu< .   Kwoty tam podane są informacyjne, nie należy ich płacić oddzielnie ponieważ są rozliczone w aktualnych należnościach.
AllEscort