• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Historia

Nasz ogród działkowy powstał w latach 1979 – 1981  z inicjatywy bydgoskich zakładów pracy:

– Zakładu Urządzeń Okrętowych FAMOR  w Bydgoszczy

– Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Bydgoszczy

– Zakład Sklejek i Chemicznego Przerobu Drewna

– Biura Projektów Budownictwa komunalnego

– Centrala Produktów Naftowych

Aby ogród mógł powstać zakupione zostały  działki nr 235 i 236 w Tryszczynie  od osoby prywatnej (ma to potwierdzenie w akcie notarialnym z dnia 20.06.1979r). Kolejne działki 233/2 i 234  przekazane zostały  w dniu 17.09.1980r z Państwowego Funduszu Ziemi.

Pierwotnie ogród miał charakter Pracowniczego Ogrodu Działkowego nie zrzeszonego w żadnej organizacji, ale już po trzech latach  został włączony do struktury Polskiego Zawiązku Działkowców.

Przekazanie całej nieruchomości złożonej z działek 235, 236, 233/2, 234   o powierzchni łącznej 13,4800 ha  do  Polskiego  Związku Działkowców nastąpiło 26.01.1993r  protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez dyrektora Zakładów Urządzeń Okrętowych „Famor”.

Decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 27.11.1996r  –   połączona została cała  nieruchomości złożona z działek 235, 236, 233/2, 234    w jedną Księgę Wieczystą KW nr 47554  w użytkowaniu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy

Inwestorami realizującymi zakup ziemi oraz budowę infrastruktury w tym sieci wodnej i energetycznej, ogrodzenia, a także  podziału geodezyjnego były wymienione zakłady pracy, co finansowane było z funduszy socjalnych tych zakładów.

Bardzo dużo pracy w utworzenie i zorganizowanie naszego ROD wnieśli sami działkowcy. Bardzo popularne były  w latach 80 dziesiątych prace społeczne w których uczestniczyli działkowcy i ich rodziny. Samorządność działkowa w naszym ROD pozwalała na dobre funkcjonowanie i rozwój. Najdłużej  kierował ogrodem Prezes Tadeusz Jasiński (od 1984 do 2006r).

Charakter naszych indywidualnych ogródków zmieniał się wraz z upływającymi latami i możliwościami finansowymi działkowców. Na początku najczęściej były budowane bardzo skromne altany, i a w ogródkach  starano się prowadzić uprawy warzyw i owoców. Było to bardzo trudne, ponieważ piaszczysta gleba w  klasach V i VI nie dawała możliwości osiągania dobrych zbiorów.  Zmiany na działkach  następowała powoli, ale sukcesywnie. Teraz działki maja charakter rekreacyjny i dominują rośliny ozdobne.

W 2014 roku powstały ustawowe możliwości wyodrębnienia się naszego Rodzinnego Ogrodu działkowego „Przy Zaporze” ze struktury Polskiego Związku Działkowców.  Zebranie ogólne działkowców potwierdzające taką wolę odbyło się 29 marca 2014.   Przez wiele miesięcy trwały procedury rejestracyjne aby 27 sierpnia 2014r Rejonowy Sąd Rejestrowy w Bydgoszczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego  Stowarzyszenie Ogrodowe „Przy Zaporze”  jako osobę prawną prowadzącą nasz Rodzinny Ogród Działkowy.