• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego.

Walne zebranie członków stowarzyszenia odbyło się podobnie jak w minionym roku na terenie ROD w dniu dnia 26 czerwca 2021r  na placu centralnym ROD przed świetlicą.

W załączniku poniżej publikowany jest bilans oraz rachunek strat i zysków za 2020r przyjęty uchwałą walnego zebrania.

Download (PDF, 1.88MB)

W dziale   <Stowarzyszenie> w zakładce  <Plan finansowy> można zapoznać się z przyjętym planem finansowym na 2021r oraz zaplanowanym zadaniem inwestycyjnym.