• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego.

W dniu dnia 19 marca 2022r odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego “Przy Zaporze”.

Uchwałą walnego zebrania ustalone zostały opłaty ogrodowe w wysokości podanej w zakładce < Opłaty ogrodowe >. 

Zmienione zostały w stosunku do roku 2021 następujące składowe :

–  opłata ogrodowa podstawowa z 0,85zł/m2  na 1,00 zł/m2 

–  opłata za śmieci z kwoty 230 zł na 260 zł, 

–  opłata energetyczna za licznik z 18 zł  na 25 zł.

W dziale   < Stowarzyszenie > w zakładce  < Plan finansowy > można zapoznać się z przyjętym planem finansowym na 2021r oraz zaplanowanymi zadaniami remontowo – inwestycyjnymi.