• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Obsługa ROD

Funkcja Nazwisko Działka nr Telefon kontaktowy
Zarządca Ogrodu Marek Grzegorczyk 127 608-056-530
Skarbnik Stanisław Cichocki 115 604-184-095
Gospodarz Lucjan Mathia 12 605 698 460
Biuro ogrodu Maria Grzegorczyk 127 608-230-463
Elektryk Wojciech Janaszkiewicz  Firma zewnętrzna              502 233 674              poprzedni numer był błędny przepraszamy