• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Zasady racjonalnej gospodarki śmieciowej

Walne Zebranie przyjęło zalecenia prowadzące do zmniejszenia ilości odpadów i ograniczenia kosztów wywozu śmieci z terenu ROD.

a) Ograniczyć czas gromadzenia i wywozu odpadów na terenie ROD do miesięcy: od maja do października.

b) Zmniejszyć ilość gromadzonych odpadów zmieszanych za które płacimy.
Za pozostałe odpady jak plastik, szkło, papier opłata nie jest pobierana, więc selekcja wg wymogów firmy odbierającej jest konieczna.
c) Zmieniony został Regulamin ROD w części dotyczącej śmieci (czytaj niżej w załączniku).

Przygotowana analiza była podstawą uchwalenia opłaty za śmieci w roku 2020 w kwocie 260 zł od działki.  Jeśli jednak w ciągu roku ilość wywozów będzie większa niż zostało to zaplanowane zajdzie konieczność zwiększenia tej kwoty w roku następnym. Zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych leży zatem w interesie każdego działkowca.

Poniżej załącznik ze zmianami do Regulaminu ROD.  Jeśli się nie otworzyły kliknij link do załącznika.

Download (PDF, 193KB)