• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Rozliczenie prądu

Ostatnie odczyty liczników energii elektrycznej przeprowadzone były na dzień 31 grudnia 2021r. W poniższej tabeli podane jest zużycie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia oraz kwota należnej opłąty za cały rok 2021, której nie należy płacić oddzielnie ponieważ jest uwzględniona w saldzie należności opłat.

Opłata za energię elektryczną jest liczona wg stawki końcowej  0,55 zł/1kWh. 

Download (PDF, 71KB)