• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Rozliczenie prądu

Ostatnie odczyty liczników energii elektrycznej przeprowadzone były na dzień 31 sierpnia 2021r. W poniższej tabeli podane jest zużycie za okres od 1 stycznia do 31 maja oraz kwota należnej zaliczki, której nie należy płacić oddzielnie ponieważ jest uwzględniona w saldzie należności opłat.

Opłata za energię elektryczną jest liczona wg stawki zaliczkowej 0,57 zł/1kWh.   Ostateczna stawka będzie ustalona w styczniu 2022 po rozliczeniu faktur za rok 2021, co zostanie uwzględnione w rozliczeniu rocznym opłat każdej działki.

Download (PDF, 95KB)