• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Rozliczenie prądu

Ostatnie odczyty liczników energii elektrycznej przeprowadzone były na dzień 31 grudnia 2022r.   W poniższej tabeli podane jest zużycie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia oraz kwota naliczonej opłąty za ten okres,  jednak tej kwoty nie należy płacić oddzielnie ponieważ jest uwzględniona w saldzie należności opłat działkowych.

Opłata za energię elektryczną jest rozliczona wg stawki końcowej  0,63 zł/1kWh,   zaś stawka zaliczkowa w sierpniu wynosiła  0,67 zł/1kWh.  Wynikająca z tego nadpłata jest uwzględniona w rozliczeniu rocznym i w kwocie salda.

Download (PDF, 93KB)