• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Plan finasowy

Poniżej w załączniku zaprezentowany jest Plan finansowy na 2021r realizowany uchwałą walnego zebrania z dnia 26 czerwca br.

W planie uwzględnione zostały: obniżenie kosztów wywozu śmieci oraz wzrost kosztu energii elektrycznej wprowadzony w 2021r.

Zgodnie z uchwałą walnego zebrania obowiązują opłaty ogrodowe podane w zakładce <Opłaty ogrodowe>.  Zmienione w stosunku do roku 2020 są: opłata za śmieci z kwoty 260 zł na 230 zł,  z powodu wzrostu ceny energii elektrycznej wzrasta stawka opłaty ogrodowej z 0,83zł/m2  na 0,85 zł/m2  oraz opłata energetyczna za licznik z 15 zł  na 18 zł.

Plan finansowy zaprezentowany jest w poniższej tabeli.

Download (PDF, 80KB)

W planie inwestycyjnym ujęte zostało stanowisko rozdrabniania i kompostowania gałęzi wraz z zakupem profesjonalnego rębaka. Temat ten był zapowiadany na walnym zebraniu w roku 2020. Ze względów ekologicznych i przeciwpożarowych dalsze wypalanie gałęzi na składowisku nie było możliwe. Zadanie zostało wykonane w terminie w kwietniu , a koszt przedsięwzięcia 29 tyś zł. Poniżej projekt tej inwestycji.

Download (PDF, 70KB)