• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Ważne adresy

Telefony alarmowe

 Gminny Ośrodek Zarządzania Kryzysowego

Dyżurny   telefon:   52 38 22 226

Komisariat Policji w Koronowie

telefon alarmowy 997

telefon do dyżurnego  52 382 06 00

 INFOLINIA: 0 800 460 021

Pogotowie Ratunkowe w Koronowie

tel. 52 38 22 332

Telefony usługowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

WYWÓZ SZAMBA I NIECZYSTOŚCI

tel.   52 58 60 408  lub  409