• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Rozliczenie prądu

Ostatnie odczyty liczników energii elektrycznej przeprowadzone były na dzień 31 grudnia 2019 r .
Cena za energię elektryczną w rozliczeniu rocznym została ustalona w kwocie 0,52 zł/1kWh na podstawie średniej ceny zakupu energii elektrycznej w roku 2019 przez ROD.                            W pierwszych trzech kwartałach opłata za energię elektryczną była liczona wg stawki zaliczkowej 0,55 zł/1kWh,  co w rozliczeniu rocznym zostało skorygowane.

Download (PDF, 93KB)