• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2

    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Rozliczenie prądu

Ostatnie odczyty liczników energii elektrycznej przeprowadzone były na dzień 31 sierpnia 2019 r .

Uwaga.

Tabela ze zużyciem energii elektrycznej podana jest   i n f o r m a c y j n i e.   Kwota za zużytą energię elektryczną jest ujęta w bieżącym rozliczeniu należności.

Download (PDF, 95KB)

W pierwszych trzech kwartałach opłata za energię elektryczną będzie liczona wg stawki zaliczkowej 0,55 zł/1kWh,  co w rozliczeniu rocznym jest korygowane wg ceny rzeczywistej zakupu energii elektrycznej przez ROD w roku 2019 .