• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Władze Stowarzyszenia

ZARZĄD

adres e-mail do zarządu
przyzaporze@wp.pl
lp Nazwisko działka Fukcja telefon
1 Uniewski Jerzy 13 Prezes Stow. 665 655 661
2 Stałanowska Marianna 51 Wiceprezes Stow. 668 347 547
3 Grzegorczyk Marek 127 Wiceprezes Stow. 608 056 530
4 Cichocki Stanisław 115 Skarbnik 604 184 095
5 Andres Aleksandra 158 Sekretarz 609 120 709
6 Lewandoski Marek 107 członek 504 946 439
7 Brzóścikowski Krzysztof 19 członek 781 130 118
8 Goncerzewicz Adam 171 członek 696 478 145
9 Pustelnik Andrzej 73 członek 724 365 735

Komisja Rewizyjna

1 Serafin Sławomir 199 Członek 795 577 757
2 Kupczyk Zenon 109 Członek 509 925 731
3 Nowakowska Mirosława 175 Członek 606 492 439
4 Duczmal Jacek 36 Członek 696 019 345

Komisja Rozjemcza

1 Łukaszewska Mariola 105 604 344 648
2 Madej Aleksandra 104 698 387 580
3 Łuków vel Broniszewska Barbara 81 609 033 036