• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Władze Stowarzyszenia

ZARZĄD
lp Nazwisko Fukcja Nr działki telefon
1 Uniewski Jerzy Prezes Stowarzyszenia 13 665 655 661
2 Starobrat Renata Wiceprezes Stowarzyszenia 33 663 878 010
3 Sikora Ewa Sekretarz 94 503 637 392
4 Cichocki Stanisław Skarbnik 115 604 184 095
5 Grzegorczyk Marek członek 127 608 056 530
6 Brzóścikowski Krzysztof członek 19 781 130 118
7 Siennicki Wojciech członek 75 505 028 480
adres e-mail do zarządu przyzaporze@wp.pl
Komisja Rewizyjna  
1 Starobrat Zbigniew Przewodniczący Komisji 33 608 639 397
2 Ptaszyński Jerzy Członek 89 508 100 116
3 Nowakowska Mirosława Członek 175 692 514 631
4 Łuczka Krzysztof Członek 176 696 407 644
  Komisja Rozjemcza  
1 Stałanowska Marianna Przewodnicząca Komisji 51 608 347 547
2 Jadarkiewicz Ewa Członek 113 503 909 547
3 Łukaszewska Mariola członek 105 604 344 648