• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
  86-011 Wtelno gmina Koronowo

Terminy opłat ogrodowych

Opłaty ogrodowe działkowcy są zobowiązani wpłacać w terminach:

 • do  31 maja każdego roku
  • opłata ogrodowa roczna,
  • opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  • opłata remontowo-inwestycyjna.
 • do  30 września każdego roku:
  • opłata energetyczna za licznik,
  • opłata za ochronę działek.

Działkowiec może wpłacić jednorazowo kwotę łączną w jednym terminie do 31 maja.  Możliwe jest również wpłacanie małych kwot ratami w poszczególnych miesiącach poprzedzających ustalone terminy.

Na początku każdego miesiąca publikowane jest zestawienie należności aktualizowane na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, w którym uwzględnione są wszystkie wpłaty na konto dokonane przez działkowca od początku roku.

Zestawienie należności jest wywieszane w gablocie oraz jest publikowane na stronie internetowej   www.rod-przyzaporze.pl

Należność za zużytą energię elektryczną doliczana jest po stronie należnych opłat ogrodowych i uwzględniona jest w zestawieniu należności w miesiącach: kwiecień, wrzesień, styczeń, z terminem płatności do końca tych miesięcy.

Po każdym odczycie liczników energii elektrycznej publikowane są zestawienia zużytej energii przez działkowców. Jest to jedynie informacja bowiem kwota należności jest uwzględniona saldzie i nie trzeba jej płacić oddzielnie.