• TRYSZCZYN ul. Rekreacyjna 2
    86-011 Wtelno gmina Koronowo

Obowiązujące opłaty w 2022r

  1. Rodzaj opłaty
Stawka Termin
Opłata ogrodowa roczna 1,00 zł / 1 m² do 31 maja
Opłata remontowo inwestycyjna z 1 m² 0,30 zł / 1 m²
Opłata śmieciowa wg uchwały Gminy Koronowo * 260,-
Opłata energetyczna za licznik 25,- do 30 września
Opłata za całoroczne dozorowanie 120,-
Energia elektryczna (stawka zaliczkowa) 0,67 zł / 1 kWh
Naliczona kwota będzie uwzględniona w saldzie działki po każdym odczycie

 

Informację o należnościach znajdziecie Państwo na stronie internetowej w zakładce Aktualne należności  oraz gablocie ogrodu. Kwoty należnych opłat obliczone dla każdej działki są aktualizowane co miesiąc z uwzględnieniem wpłat dokonanych na konto bankowe w minionym miesiącu.